Reklam
Reklam
AJANS AHA AJANS AHA AJANS AHA

Yapı Standartları Belirlendi

ReklamReklam

Reklam

Yapı Standartları Belirlendi
ReklamReklam
  • 06.09.2019 / 17:35
  • 1133 KEZ OKUNDU
  • Sesli Dinle Dur

Reklam

 

Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Güneş,yaptığı yazılı basın açıklamasında ‘‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30702Sayılı yönetmeliğinde, yayımlanan; Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması” ileilgili açıklamada bulundu.

Reklam

 

Başkan Güneş “Bu yönetmeliğin amacı Standartlara uygun, yapıinşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere,yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklerine göresınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilerek İnşaat sektörünün dahakontrollü şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Bu sınıflandırma; CumhurbaşkanlığıKararnamesinin 107’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır”dedi.

Reklam

 

MüteahhitlereStandart Getirdi

 “Yapı ruhsatına tabibütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahutbunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; hermüteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır. Bu numaranın yapı ruhsatında,yapı kullanma izin belgesinde ve yapı işleri sözleşmesinde kullanılmasızorunludur” hatırlatmasında bulunan Başkan Güneş “Tek parselde bir bodrum katıdışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metre kareyi geçmeyenyapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstelenmekşartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar içinyapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve 5 yıl içinde birdefaya ve tekbir yapıya mahsus olmak üzere yapı sahibine Geçici Yetki Belgesiverilir. Bunun haricinde İnşaat sektörüne ilk adımı atacak olan yatırımcı YapıMüteahhidi, A Grubundan –H Grubuna kadar, kendi içerisinde sınıflandırılmıştır.Bu gruplamada: İş deneyim Tutarı, Yıllık usta iş gücü, teknik personel iş gücüve üstlenebileceği iş tutarı belirlenmiştir. Ekonomik ve mali yeterliğinsağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösterenbelgeler. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; carioran, öz kaynak, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı istenipYeterlilik Belgesinin kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılaraksınıflandırılması yapılacak” ifadelerini kullandı.

Reklam

 

“Sektöre Yeni Girecekler Koordineli Çalışmalı”

Güneş “Sektörümüze bu şekilde kontrol sisteminingetirilmesi, biz müteahhitler ve ev alacak vatandaşlarımız için, güven esasınıgüçlendirmiştir. Sektörümüze yeni adım atacak müteahhit arkadaşlarımızın, Çevreve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli ve diğer müteahhit meslektaşlarıyla orantılıbir şekilde ilerlemesi şehrimiz açısından, ülke ekonomisi açısından elzemdir”şeklinde konuştu. 

Reklam

 

Haber: Armağan ŞEN –Ajans AHA


Reklam

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon