Reklam
Reklam
AJANS AHA AJANS AHA AJANS AHA

Aşılamaya İlk Sağlık Çalışanlarından Başlanmalı

ReklamReklam

Reklam

Aşılamaya İlk Sağlık Çalışanlarından Başlanmalı
ReklamReklam
  • 15.12.2020 / 16:58
  • 508 KEZ OKUNDU
  • Sesli Dinle Dur

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. ŞenolAtakan yaptığı yazılı açıklamada bu yıl sonunda başlanacağı iddia edilenCovid-19 aşı uygulamasında ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanılmasıgerektiğini söyledi.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. ŞenolAtakan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Mart 2020 tarihiitibariyle tüm Dünyada Covid-19 Pandemisi’nin ilanı ile, birçok vatandaşımızınhastalandığı ve birçok insanımızın hayatını kaybettiği bir halk sağlığı sorunuile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Nihayet 9. ay itibariyle son günlerinpopüler deyimi ile tünelin ucundaki ışık görünmüştür. Bahsi geçen ışığınkaynağı şüphesiz ki aşılamadır. Elde ettiğimiz bilgiler Covid aşılamalarınınülkemizde 2020 yılının son günlerinde başlayacağı yönündedir. Ancak aşı uygulamasınınyöntemine ilişkin çok bilinmeyenli denklem başta biz aile hekimlerininkafasında soru işareti olarak yerini korumaktadır. Aşının uygulanmasına sayılıgünler kala gönül isterdi ki ülkemizin sağlık otoriteleri sahanın gerçeklerinien iyi bilen bizlere konu hakkındaki fikirlerimizi sorsun. İşte o henüzsorulmayan, aşı uygulamasına ilişkin temel fikirlerimizi maddeler halindesıralamak gerekirse;

1)Aşılama hizmetine derhal en yakın işgününde sağlıkpersonelimizin aşılaması ile başlayarak Covid mücadelesi kapsamında daha fazlazafiyete düşmemiz bir an evvel engellenmeli, aşılama hizmetleri sırasında da buvesile ile hem vatandaşımızın hem de sağlık personelimizin sağlıklarıkorunmalıdır.

2)Aşı uygulaması için mevcut aile sağlığı merkezlerinikullanmak yerine aşı merkezlerinin oluşturulması, aşılamanın aile hekimliğibirimi tabanlı değil tüm nüfusu kapsayacak şekilde belli merkezlerdenyürütülmesi esas olmalıdır. Halihazırda ülkemizdeki aile hekimliği birimlerinde%20 lere varan oranlarda personel açığı yaşanmakta olup eksik personeli olanbirimlerde aşılama yetersizliği yaşanmasının bu suretle önüne geçilmelidir.

3)Birinci basamak bir süreliğine asli görevi olan koruyucusağlık hizmetlerine dönmeli, aşılama işiyle iştigal etmeli, tedavi verehabilite edici sağlık hizmetleri 2. Ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarında devamettirilmelidir.

4) Bilindiği üzere aile hekimliği birimleri bir süredirCovid(+) ya da temaslı hastaları her gün telefonla arayarak durumları hakkındabilgi almaya çalışmakta idi. Bu uygulama camiamızda kabul görmemiş, bilimselbir dayanağı olmayan, sağlık personeline yapılacak olan ek ödemenin de ölçütüolamayacak nitelikte vasıfsız bir iştir. Bunun yerine müdürlükler bünyesindeoluşturulacak çağrı merkezleri güçlendirilmeli, aile hekimliği birimleri tümkonsantrasyonu ile aşılama hizmetine yoğunlaşmalıdır.

5)Pandeminin bir gün bile erken sonlandırılmasının bedeliyaşamına devam edecek yüzlerce candır. Bu suretle aile hekimlerinin sırtındabir kambur haline gelmiş olan ve aslında bir sağlık hizmeti dahi olmayan“sağlık raporları” sorunsalını bu vesile ile kalıcı olarak hem ailehekimlerinin hem de vatandaşlarımızın hayatından çıkarmanın da zamanıgelmiştir. Bu suretle aşılama hedeflerimize daha erken ulaşmak mümkündür.

6)Aşılanacak olan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeninHES/SMS/E-nabız ve gerekir ise muhtarlar aracılığı ile yapılarak ilgilimerkezlerdeki gereksiz yığılmanın önüne geçilmeli, İnfluenza (Grip) Aşısındahalen çözülemeyen bu konu ile ilgili daha katı tedbirler alınmalıdır. Aşılamaiçin vatandaşlarımıza gün saat ve dakikasına varana dek detaylı bir randevuoluşturularak gerekli bilgilendirmesi yapılmalıdır.

6) Kurulacak aşı merkezlerinde vatandaşlarımızın planlamadahilinde olmadığı halde aşıyı ısrarla talep etmesi neticesinde oluşacaksağlıkta şiddet hadiselerini bertaraf etmeye yönelik kolluk kuvvetleri destekligüvenlik tedbirleri alınmalıdır.

7) Sağlık personelimiz aşı uygulama işi ile meşgul ikengerek bakanlığımızda ve gerekse de diğer kamu kurumlarında çalışan diğerpersonelden aşı listelerinin takibi, vatandaşların yönlendirilmesi,kaydedilmesi , lojistiği ve transportu gibi konularda yardım alınmalıdır.

8) Yapılacak olan planlamaların akut olarak pandemiyisonlandırmak gibi bir amaca hizmet edecek olmasının yanı sıra istenilenbağışıklık düzeyinin ne kadar süre ile muhafaza edilebileceği muğlaktır. Bunedenle covid bağışıklamasının artık hayatımızın bir parçası olması, belki debir yıl bile olmadan tekrarlanması muhtemeldir. Dolayısıyla birinci basamaksağlık hizmetlerinde bugünden tezi yok başta sağlık personeli eksikliğiningiderilmesi olmak üzere yapılacak düzenlemelerin kalıcı ve sürdürülebilirolması gerekmektedir.” Haber: ArmağanŞEN – AKSARAY SON DAKİKA

Reklam

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon